Dino Crisis Wiki
Advertisement
Summary
Plot
Gameplay
Development
Marketing
Reception
Credits
Gallery
Translation errors
Further notes

Planning

AKIRA KOKUSHOH
KOTARO NISHIO
KOJI KAKAE
SHINSAKU OHARA
KOUHEI SAIMYO
SHIGENORI NISHIKAWA

Schedule Manager

MASAHIRO OKAMOTO

Scenario

FLAGSHIP
NOBORU SUGIMURA
YOSUKE HIRANO
KISHIKO MIYAGI

Graphic

Chief Creator & Character Design

Character Modeling


Event Motion Editors


Motion Creators

Effect Design

Interface Design

Background Chief Creator

Image Design

Background CreatorsCG Movie

KAZUNORI TAZAKI

YASUYO KONDŌ
KAORU ARAKI

TOSHIYA KOTANI
KENJI KUMAGAI

NOBUAKI YAMAZAKI
YOSHIFUMI HATTORI
TETSUYA TANABE
YUICHIRO HIRAKI
HIDETOSHI KAI

YUICHI AKIMOTO

NAOKI YOSHIKAWA

MASACHIKA KAWATA

YUSUKE KAN

KOICHI HIDAKA
NAOHIRO YAMADA
KOICHI MINAMI
NAOTO ISHII
KOICHIRO HARA
TAKAHITO WASHISAKA
SHIGEOMI OKAMURA
MIHO HAMANO
MASAYUKI MIYATA

YASUYUKI MAEDA
MAIKO HAYAKAWA
YOSHIZUMI HORI
NAOTAKA YOSHITOMI
NORIAKI OZAKI
KAORI DOI
TOSHIHIKO TSUDA
TAKAFUMI ABE
MASATOMO NAKANISHI

KOICHI HIDAKA
TETSUYA TANABE
TOSHIYA KOTANI
TAKAFUMI ABE
YUICHI AKIMOTO

Sound

Sound Composition Chief

Sound Composition

Sound Design Chief

Sound Design


Mixing and Engineering

SAYAKA FUJITA

MAKOTO TOMOZAWA

ATSUSHI MORI

NORIKO ANDO
MASAYOSHI UMEZU

KAZUYA TAKIMOTO

Software Engineers

Chief Program

Interface Program


Enemy Program

Scenario Program

RYUTA TAKAHASHI

TAKESHI ENOMOTO

NORIYUKI ŌTANI
TAKAAKI YAMANOUCHI

YOSHIAKI NISHIMURA
MASAKATSU ENDO
NAO UEDA
YUJI HAGIYAMA
MIYUKI YAMAMURA

Motion Capture & CG Movie Director

KANEHARU MITSUMURA

Event Crew
Cast

Regina
Paula

Dylan

David

YUMI TAKAHASHI
MASAKO KOBAYASHI
By KURATA Promotion
HARUO HATA
By Planning YOU
FUKKIN ZEN-NOSUKE

Recording Crew
Voice Cast

Dylan
Regina
Paula
David
Soldier A & Helmet head
Soldier B & Helmet head
Female Computer
Male Narration

Voice Recording Studio

Producer

Recording Engineer

Recording Engineer Assistant

Voice Director

GABRIEL HOGAN
STEPHANIE MORGENSTERN
LISA YAMANAKA
ERIC HEMPSALL
TREVOR SMITH
PETER CUGNO
SALLY WILLIS
CHRIS BRITTON

McCLEAR DIGITAL

SUSAN HART

PAUL SEELEY

RYAN AKTARI

ERIK SUZUKI

CG Movie Crew
SASAHARAGUMI LTD.

Director

Producer

Production Manager

Assistant Directors


Art Direction & Composite

Visual Effects

Motion Capture Director

AnimationModeling

KAZUYA SASAHARA

MASASHI SAKAMOTO

YUKI NAKAMURA

MASAKAZU MAJIMA
SHUHEI KUMAMOTO

KENICHIRO TOMIYASU

SHINYA KOHNO

TETSUE KAWANO

YASUHITO HATTORI
TOHRU TAKAHASHI
TAKAHARU TOBE
ITSUNE SUGIYAMA
FUMIKA TAKAHASHI
TAKUYA YAMASAKI
SHINICHIRO MAEDA
YUKO OGATA
MAKOTO SEKI
KIYOAKI KAMEI
NORIAKI MARUYAMA
TAKUMA NAITO
SHINICHI REMBUTSU
HIROYUKI HAMADA


TAKASHI OOHIRA
KAZUKI AMENOMIYA
YASUHIRO SUZUKI
SHINJI TSUTSUMI
YASUHITO KUWAYAMA
EMI ARAI
TOMOYOSHI UMEZAWA
AYAKO TASAKI
MICHITO NISHINO
KATSUHIKO CHISHIMA
GAKUSUI IWASAKI

Studio Gauge

3DCGI

3DCGI

KAZUNORI SUGA

AKIRA SUZUKI

Links Digiworks Inc. Sakuratei

Technical Director

Animation

RYUICHI YAMADA

AKIHITO OKIMURA
SHIGERU OHATA
YUSUKE MITOME

CG Movie Cast

Action Coordinator

Regina
Dylan
David
Soldiers
Stunt Assistant

MITSUO ABE

MOTOKO NAGINO
MIZUHO YOSHIDA
HIROFUMI FUKUZAWA
YUJI KOBAYASHI
TOSHINORI SASAKI

By ATTRACTIVE ACTION CLUB


Special Thanks


HIDEKI SHIOJIRI
TETSURO OYAMA
SATOSHI YOSHIMATSU

CAPCOM Video Staff

TAKUJI MISHIMA
MOTOJI FUJITA

Publicity

MASAKO HONMA
KEIICHI BABA
YOSHIHIRO OHNO
SHO SAKAI

Manual editor

AKEMI IWASAKI

Executive Producer

SHINJI MIKAMI

Producer

HIROYUKI KOBAYASHI

Director

SHU TAKUMI

Advertisement