Dino Crisis Wiki
Advertisement
Summary
Plot
Gameplay
Development
Marketing
Reception
Credits
Gallery
Translation errors
Further notes
STAFF

Producer

Co-Producer

Director

Scenario (FLAG SHIP)


Character Design

Background Design

Illustrations


Logo Design

TATSUYA MINAMI

KOUJI NAKAJIMA

EIRO SHIRAHAMA

NOBORU SUGIMURA
YASUYUKI SUZUKI

KOUTA FUKAMACHI

TAKANORI ISHIKAWA

YOSHIHIRO OHONO
SHINKIRO

SATOSHI UKAI

GAME WORK

Planner


Program

Sound Program

Graphics WorkSound Creator

MASAYO YOSHINO
HIROYUKI YASUDA
NARUMITSU NISHIMORI
HISASHI YAMAMOTO
KOSYOU YOSHIHARA
SHINJI KITAMURA

SHIGERU AE
TAKEFUMI GOTOH
JYUNICHIRO YAMAMURA
DAISUKE KISE
DAISUKE HOYAMA
MASAMI YOSHIMURA
TAKAYUKI KNDOU
MOTOKI NISHIKURA
BENJAMIN LIN

JYUNICHIRO TSUTSUI

KIYOSEI NISHIKAWA
NORIE SHOJI
YUKIKO KIMURA

HIROSHI NAKAJIMA
TOMOKO MATSUMOTO

Advertisement